Redukcja piersi do refundacji

Zanim będziesz mogła poddać się redukcji piersi, musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, aby omówić szczegóły. Dostarczy Ci on listę wymagań i akceptowalnych form dowodu. Firma ubezpieczeniowa poprosi Twojego lekarza o udowodnienie, że operacja jest potrzebna z powodów medycznych – fragment ten został przygotowany przez stronę beautysource.pl. Może być również konieczne dostarczenie dowodu, że próbowałeś leczenia niechirurgicznego, takiego jak fizykoterapia lub utrata wagi. Ponadto, mogą poprosić o udokumentowanie objawów przez sześć miesięcy. Jeśli wystąpiły u Ciebie silne wysypki lub infekcje skórne, być może będziesz musiała przedstawić również ich dowód.

Koszty operacji zmniejszenia piersi

Średni koszt operacji zmniejszenia piersi w ramach refundacji wynosi 5 913 dolarów. Nie obejmuje to kosztów znieczulenia, wyposażenia sali operacyjnej ani żadnych innych powiązanych wydatków. Jednak ostateczna opłata może się znacznie różnić, w zależności od lokalizacji, chirurga i osobistych potrzeb. Przed wyborem chirurga, należy skontaktować się z ich biura, aby dowiedzieć się, co całkowita opłata będzie. Należy również rozważyć wszelkie opcje finansowania, które chirurg może zaoferować.

Jeśli rozważasz zmniejszenie piersi z powodów kosmetycznych, Twoje ubezpieczenie może pokryć część kosztów. Jeśli jednak ilość usuniętej tkanki piersi jest zbyt duża lub poniżej progu wyznaczonego przez firmę ubezpieczeniową, może nie być możliwe uzyskanie pełnego pokrycia. Ważne jest, aby skontaktować się z ubezpieczycielem z wyprzedzeniem i zapytać, czy zabieg jest pokrywany, czy nie.

Jeśli nie masz ubezpieczenia, zawsze możesz zdecydować się na zapłacenie za operację z własnej kieszeni. Większość planów ubezpieczeniowych pokrywa koszty operacji zmniejszenia piersi, o ile jest ona uznana za medycznie konieczną. Jednak może upłynąć trochę czasu, zanim firma ubezpieczeniowa zatwierdzi zabieg. Dodatkowo, różni ubezpieczyciele stosują różne kryteria przy określaniu konieczności medycznej. Niektórzy wymagają, aby pacjenci byli w granicach 20% swojej idealnej wagi ciała. Jednak niektórzy naukowcy i chirurdzy kwestionują zasadność tego standardu.

Zwrot kosztów operacji zmniejszenia piersi zależy od wielu czynników, w tym wieku, płci i planu ubezpieczenia zdrowotnego pacjentki. Przeprowadzenie operacji zmniejszenia piersi przez chirurga plastycznego z certyfikatem może pomóc w uzyskaniu zwrotu kosztów, na który zasługujesz. Chociaż operacja może być kosztowna, korzyści są tego warte. Może ona poprawić Twoje życie i pewność siebie.

Koszt operacji zmniejszenia piersi może się różnić w zależności od chirurga, placówki i procedury. Ogólnie rzecz biorąc, może to kosztować od 10 000 do 30 000 dolarów za zabieg ambulatoryjny. Należy również wziąć pod uwagę koszty znieczulenia i opłaty za centrum chirurgiczne. Jeśli wybierasz chirurga wyłącznie na podstawie ceny, najlepiej porozmawiaj z koordynatorem biura o tym, czy cena jest konkurencyjna.

Istnieje wiele korzyści z poddania się operacji zmniejszenia piersi. Może ona poprawić Twoją postawę, ułatwić udział w zajęciach fizycznych i pomóc w zachowaniu proporcji ciała. Dla wielu kobiet jest to doświadczenie zmieniające życie.

Ubezpieczenie

Jeśli chodzi o zmniejszenie piersi, ważnym czynnikiem do rozważenia jest ubezpieczenie. Jeśli ubezpieczyciel uzna zabieg za niezbędny z medycznego punktu widzenia, prawdopodobnie pokryje jego koszt. Jednak ubezpieczyciel może mieć pewne wytyczne, które są bardziej rygorystyczne niż inne i należy się z nim skontaktować przed podjęciem decyzji. Wielu ubezpieczycieli wymaga wstępnej aprobaty, a nawet drugiej opinii, zanim pokryją koszt zabiegu.

Aby ustalić, czy Państwa plan ubezpieczeniowy pokrywa zabieg, należy najpierw porozmawiać z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i dowiedzieć się, co jest objęte ubezpieczeniem. Twój lekarz może być w stanie skierować Cię do chirurga, który specjalizuje się w redukcji piersi. Jeśli nie masz ubezpieczenia, chirurg plastyczny będzie w stanie oszacować Twoje wydatki i pomóc Ci ubiegać się o ubezpieczenie.

Większość ubezpieczycieli wymaga kilku raportów od specjalistów kierujących do zatwierdzenia pokrycia. Dokumentacja ta może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. W przypadku długotrwałych schorzeń może być również konieczna wizyta u kręgarza, fizykoterapeuty lub dermatologa, zanim ubezpieczyciel zatwierdzi zabieg. Należy zapoznać się z całą dokumentacją wymaganą przez firmę ubezpieczeniową i na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

Generalnie ubezpieczyciele traktują operację zmniejszenia piersi jako zabieg kosmetyczny, chyba że jest ona niezbędna z medycznego punktu widzenia w przypadku określonych schorzeń. Na przykład Aetna uważa operację zmniejszenia piersi za zabieg kosmetyczny, chyba że pacjentka ma przewlekłe schorzenie, które powoduje, że nadmiar tkanki piersi upośledza ich funkcjonowanie.

Wielu ubezpieczycieli pokrywa koszty redukcji piersi, więc najlepiej sprawdzić swoją polisę, aby zobaczyć, czy kwalifikujesz się do pokrycia. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego pokrycia dla swojej procedury, możesz być w stanie znaleźć chirurga w Chelmsford, MA. Chirurdzy w Romanelli Cosmetic Surgery specjalizują się w zmniejszaniu piersi. Zabieg chirurgiczny jest wykonywany przez certyfikowanych chirurgów plastycznych.

Out-of-pocket expenses

Koszt operacji zmniejszenia piersi może się znacznie różnić w zależności od rodzaju operacji. Wiele planów ubezpieczeniowych pokrywa zabieg jako procedurę ambulatoryjną, ale inne wymagają wstępnej kwalifikacji lub wcześniejszej zgody. Ponadto, niektóre operacje wymagają dodatkowych opłat i odliczeń. Przed podjęciem decyzji o wyborze chirurga należy dowiedzieć się, co obejmuje polisa ubezpieczeniowa.

Zabieg jest kosztowny, więc należy starannie zaplanować jego przebieg. Jeśli planujesz karmić piersią, ważne jest, aby omówić to z lekarzem. Ponadto, powinnaś rozważyć, czy będziesz miała jakiekolwiek komplikacje w trakcie i po zabiegu. Palacze są na większe ryzyko powikłań, więc ważne jest, aby rzucić palenie przed operacją. Dobrym pomysłem jest również zasięgnięcie drugiej opinii przed poddaniem się zabiegowi. Można też poprosić lekarza rodzinnego o rekomendację dotyczącą renomowanego chirurga i szpitala.

Koszt operacji zmniejszenia piersi różni się znacznie w zależności od pacjentki, a wiele wydatków nie obejmuje innych wydatków związanych z zabiegiem. Do najważniejszych kosztów należy wynagrodzenie chirurga, opłata za pobyt w szpitalu, opłata za znieczulenie i koszt implantów. W zależności od chirurga i procedury, możesz zapłacić za zabieg od $8,900 do $12,000.

Przed poddaniem się zabiegowi zmniejszenia piersi, należy sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy zabieg jest objęty ubezpieczeniem. Wielu ubezpieczycieli pokrywa zabieg, jeśli jest on uznany za medycznie konieczny. Jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe wykluczają tę procedurę lub wymagają wysokiego udziału własnego w pokryciu kosztów. Ubezpieczyciel określi również, czy kwalifikuje się Pani do zabiegu na podstawie historii zdrowia i ilości tkanki usuniętej z każdej piersi.

Jeśli posiadasz Medicaid, często pokrywa on koszt zmniejszenia piersi. Musi Pani jednak posiadać zaświadczenie od lekarza, że operacja jest konieczna z medycznego punktu widzenia. Jeśli nie udało ci się znaleźć satysfakcjonującego leczenia za pomocą środków niechirurgicznych, Medicare może pokryć redukcję piersi jako część ich interwencji potwierdzających płeć. Możesz sprawdzić w lokalnym Medicare Administrative Contractor, czy twój plan pokryje tę procedurę.

Chociaż ubezpieczenie zazwyczaj pokrywa koszty zmniejszenia piersi, uzyskanie zgody może być długim i frustrującym procesem. Często plany ubezpieczeniowe wymagają, aby najpierw wypróbować niechirurgiczne leczenie, takie jak chiropraktyka, fizykoterapia czy leki przeciwbólowe na receptę, zanim pokryją koszty. Może to być świetna opcja dla pacjentów, którzy nie mogą sobie pozwolić na pełno kosztową operację.

Coinsurance

Jeśli rozważasz poddanie się zabiegowi zmniejszenia piersi, musisz omówić ze swoim lekarzem zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie wymaga zazwyczaj przedstawienia dwóch do trzech raportów od specjalistów, zanim zatwierdzi roszczenie. Trzeba będzie również przedstawić dokumentację medyczną z sześciu do dwunastu miesięcy, aby ustalić, że operacja jest potrzebna. Lekarz rodzinny prawdopodobnie będzie mógł pomóc w ustaleniu, czy zabieg ten jest objęty polisą ubezpieczeniową.

Jeśli są Państwo objęci planem ubezpieczeń zdrowotnych, mogą Państwo być zmuszeni do płacenia współubezpieczenia. Kwota współudziału różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej i tego, czy procedura jest pokryta przez firmę ubezpieczeniową. Może być również konieczne przedstawienie dokumentacji od swojego lekarza lub chirurga plastycznego, aby udowodnić potrzebę medyczną. Niektóre plany wymagają uzyskania drugiej opinii lub poddania się badaniu fizycznemu, zanim ubezpieczenie pokryje procedurę.

Jeśli firma ubezpieczeniowa nie pokryje zabiegu, być może będziesz musiała zapłacić za całą procedurę z własnej kieszeni. Większość ubezpieczycieli uważa operację zmniejszenia piersi za zabieg kosmetyczny, a to sprawia, że ma ona niski priorytet w zakresie pokrycia. Jednak nadal można uzyskać pokrycie, jeśli plan ubezpieczeniowy uzna to za konieczne.

Koszt operacji zmniejszenia piersi zależy od planu ubezpieczeniowego i chirurga. Bez ubezpieczenia możesz być zmuszona zapłacić za operację do $5,800. Obejmuje to znieczulenie, testy, egzaminy, leki i odzież pooperacyjną. Jeśli ma Pan/Pani Medicare, współubezpieczenie może wynosić nawet 20% kosztów.

Jeśli chodzi o Medicare, operacja zmniejszenia piersi może być pokryta w ramach planów Original Medicare Advantage. Kryteria kwalifikacji do obu programów są złożone, więc należy omówić swoje opcje z lekarzem, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do tego pokrycia. Niektóre plany pokrywają operację, ale wymagają, aby zapłacić z kieszeni po Medicare. Plany te mogą nawet zawierać roczny limit wydatków.

Podobne tematy